Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes co to jest praca zdalna

Praca zdalna – definicja

Data publikacji 7 września 2022


W dobie koronawirusa COVID-19 zaczęła funkcjonować praca zdalna. Wcześniej pracodawca, ani pracownik nie pomyślałby, że praca zdalna może być efektywna i w stu procentach świadczona z domu. Natomiast część z nas nadal trudzi się z pytaniem co to jest praca zdalna? Jakie są jej zalety? Czy jest ona opłacalna dla pracodawcy?

Praca zdalna – definicja

Definicja pracy zdalnej po raz pierwszy pojawiła się w polskim systemie prawnym wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli tzw. tarczy antykryzysowej. Na podstawie art. 3 ust. 1 przytoczonego aktu pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania – czyli pracy zdalnej.

Warto podkreślić, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać zlecone, przez pracodawcę, jeśli umiejętności oraz możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania pracy pracownik ma zapewnione. Stanowisko pracy powinno przede wszystkim odpowiadać wymaganiom BHP, natomiast pracodawca zobligowany jest do zapewniania niezbędnych narzędzi pracownikowi.

Praca zdalna, a telepraca

Telepraca została unormowana w art. 67(5)- 67(17) Kodeksu Pracy. Definicja telepracy określana jest jako regularne wykonywanie pracy poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W praktyce praca zdalna również najczęściej jest realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co czyni ją podobną do telepracy.

Co ważne, telepraca wykonywana jest regularnie. Praca zdalna, z kolei incydentalnie, w razie pojawienia się potrzeby. Ponadto, prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w ramach telepracy są bardziej, na tą chwilę, sformalizowane.

Znacząca różnicą w uregulowaniach dotyczących telepracy i pracy zdalnej jest to, że tylko i wyłącznie w przypadku telepracy pracownik może skorzystać z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę w razie braku jego zgody na zmianę warunków wykonywania pracy na telepracę w trakcie zatrudnienia. Zgodnie bowiem z art. 67(9) Kodeksu Pracy brak takowej zgody nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę. Niestety, takiego przywileju został pozbawiony pracownik wykonujący pracę w ramach pracy zdalnej.

Plusy pracy zdalnej

Jako podstawową zaletę pracy zdalnej należy wskazać dużą redukcję kosztów, ponoszących przez pracodawcę w związku z utrzymaniem stanowiska pracy w miejscu pracy.
Z kolei, dla pracownika największą zaletą pracy zdalnej będzie redukcja czasu poświęcanego poza domem. Pracownik zaoszczędzi bowiem ogrom czasu poświęcanego na dojazd do pracy. Pracownik taki, również zaoszczędzi na kosztach dojazdów – jest to szczególnie duży plus dla osób, które mieszkają daleko od swojego miejsca pracy.

Redakcja liderzyrynku.pl

Redaktorzy na stronie liderzyrynku.pl to doświadczeni specjaliści z obszaru biznesu, finansów i marketingu, gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z czytelnikami. Każdy z naszych redaktorów ma bogate doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniu finansami oraz strategiach marketingowych. Nasz zespół skupia się na dostarczaniu praktycznych porad i wskazówek dotyczących zakładania i prowadzenia własnej firmy, zagadnień prawnych związanych z biznesem, analizy rynku oraz skutecznych strategii marketingowych. Jesteśmy tutaj, aby wspierać przedsiębiorców i osoby zainteresowane rozwojem w biznesie, dostarczając rzetelne informacje i inspiracje

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Realizowanie zamówień w e-sklepie - jak powinno wyglądać?