liderzyrynku.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Biznes

Podstawowe koszty działalności gospodarczej – jak je obliczyć i zaplanować?

Podstawowe koszty działalności gospodarczej – jak je obliczyć i zaplanować?

Przejście z pracy na etacie do prowadzenia własnej firmy zawsze stanowi ryzyko. Trzeba bowiem pamiętać, że pracownikom przysługuje wiele przywilejów. Natomiast przedsiębiorcy muszą się liczyć z wieloma zobowiązaniami – także finansowymi. Dowiedz się, jakie są podstawowe koszty działalności gospodarczej oraz jak je zaplanować i sprawdzić, czy założenie firmy Ci się opłaca.

Co składa się na koszty działalności gospodarczej?

Ile kosztuje działalność gospodarcza? Planując jej założenie, należy wziąć pod uwagę zarówno koszty ponoszone na samym wstępie, jak i te stałe. Wiele z nich zależy od indywidualnych czynników (np. rodzaju czy wielkości firmy), ale niektóre można dość łatwo przewidzieć. Na podstawowe koszty działalności gospodarczej składają się:

 • koszty związane z założeniem firmy,
 • składki ZUS,

Przy obliczaniu opłacalności swojego przedsięwzięcia czy też tworzeniu prognoz finansowych nie zapomnij uwzględnić również kosztów prowadzenia działalności gospodarczej specyficznych dla Twojego biznesu (np. kosztu wynajmu lokalu, zatrudnienia pracowników, materiałów, sprzętu, oprogramowania itp.).

Działalność gospodarcza jednoosobowa – koszty początkowe

Jakie koszty działalności gospodarczej trzeba ponieść na samym wstępie? Jeśli planujesz założyć firmę jednoosobową, będą one niewielkie. Urzędowy koszt założenia działalności gospodarczej jest zerowy. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG (które jest równoznaczne z założeniem firmy) jest darmowe. Jeśli masz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, nie poniesiesz nawet kosztów podróży do urzędu, ponieważ możesz złożyć wniosek przez internet.

Jedyne koszty, jakie na samym wstępie generuje jednoosobowa działalność gospodarcza, mogą być związane z:

 • otwarciem konta firmowego– jego założenie zazwyczaj nie jest płatne, ale opłaty za prowadzenie rachunku mogą wynosić ok. kilkunastu złotych miesięcznie;
 • zamówieniem pieczątki firmowej– w teorii nie jest ona wymagana, ale może się przydać w wielu sytuacjach; jej wyrobienie stanowi niewielki koszt (kilkadziesiąt złotych);
 • obsługą księgową– dobra obsługa księgowa jest niezwykle cenna, dlatego warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym już na samym wstępie; wiąże się to z pewnymi kosztami, ale może pomóc uniknąć wielu błędów.

Co istotne, jeśli jako przedsiębiorca rozliczasz się podatkiem PIT, wszystkie początkowe koszty działalności gospodarczej możesz wliczyć do kosztów uzyskania przychodu, tym samym zmniejszając należny podatek.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej – ZUS

Składki ZUS to jedna z największych składowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nowi przedsiębiorcy (osoby, które zakładają firmę po raz pierwszy lub mają co najmniej 60-miesięczną przerwę w jej prowadzeniu) mogą jednak skorzystać ze sporych ulg. Jakie to ulgi i ile wynoszą koszty prowadzenia działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorców?

 • mały ZUS to preferencyjna składka na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca sam deklaruje jej wysokość, która nie może być jednak niższa niż 30% narzuconego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przykładowo mały ZUS (składka na ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe i chorobowe) w pierwszej połowie 2023 roku wynosi 331,26 zł. Od lipca 2023 w związku z podwyżką płacy minimalnej będzie wynosił 341,72 zł.
 • Ulga na start to natomiast program, który zwalnia nowych przedsiębiorców z opłacania składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Można z niego skorzystać dobrowolnie przez pierwsze 6 miesięcy działalności.

Pełne składki ZUS (z ubezpieczeniem chorobowym, ale bez zdrowotnego) wynoszą natomiast w 2023 r. 1418,48 zł. Dlatego w pierwszym okresie działalności można naprawdę sporo zaoszczędzić na zmniejszonych opłatach!

Do wymienionych wyżej opłat trzeba jednak doliczyć również składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ona wyliczana w zależności od wybranej formy opodatkowania i przychodu podatnika. Wynosi ona:

 • dla podatników rozliczających się PIT na zasadach ogólnych – 9% od dochodu,
 • dla podatników rozliczających się PIT według stawki liniowej – 4,9% od dochodu firmy po przekroczeniu 6 410,11 zł, a poniżej tego pułapu 9% minimalnego wynagrodzenia (314,10 zł),
 • dla podatników rozliczających się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego:
  • dla przychodu poniżej 60 000 zł – 376,16 zł (9% liczone od 60% przeciętnego wynagrodzenia),
  • dla przychodu od 60 000 do 300 000 zł – 626,93 zł (9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia),
  • dla przychodu powyżej 300 000 zł – 1128,48 zł (9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia).

Minimalna składka zdrowotna wynosi w 2023 r. 314,10 zł.

Koszty działalności gospodarczej – podatki

Nie można omówić tematu tego, jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej, bez uwzględnienia podatku dochodowego. W zależności od wybranej formy opodatkowania należy odprowadzać:

 • 12% od dochodu do kwoty 120 000 zł i 32% dla nadwyżki ponad 120 000 zł – w przypadku PIT na zasadach ogólnych;
 • 19% od dochodu – w przypadku PIT według stawki liniowej;
 • od 2% do 17% od przychodu (w zależności od typu działalności) – w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego.

Wybór formy opodatkowania może mieć duże znaczenie w zakresie kosztów działalności gospodarczej, dlatego warto dobrze go przemyśleć. Dobrym rozwiązaniem jest też konsultacja ze specjalistą!

Materiał partnera

Udostępnij