liderzyrynku.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

BiznesFinanse

Dlaczego warto starać się o dotacje na założenie firmy?

Dlaczego warto starać się o dotacje na założenie firmy?

Obecnie założenie firmy nie jest niczym trudnym, nie trzeba nawet wychodzić z domu, bo formalności mogą zostać załatwione przez internet. Należy wypełnić odpowiedni wniosek, który można wysłać drogą elektroniczną lub złożyć osobiście w urzędzie. Jeśli ktoś nie chce pracować dla kogoś, wolałby robić to na własny rachunek, to najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie swojego stanowiska. Nie trzeba nawet zatrudniać pracowników. Można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w zaciszu swojego domu. Dostępne są rozmaite dotacje na założenie firmy, dzięki czemu nie trzeba dysponować dużym wkładem własnym, aby móc zacząć przygodę ze swoim biznesem.

Co warto wiedzieć na temat dotacji na otwarcie firmy?

Jeśli ktoś ma pomysł na własny biznes, to warto pomyśleć nad założeniem firmy. Brak funduszy nie musi być problemem, wystarczy sprawdzić, jakie są obecnie możliwości dotyczące dofinansowania dla nowych przedsiębiorców. Istotne jest jak najlepsze opracowanie biznesplanu, który będzie potrzebny do uzyskania dotacji. Jest to opcja przeznaczona dla osób, które zarejestrowały się w urzędzie pracy jako bezrobotne. Mogą liczyć na wsparcie w postaci wypłacenia bezzwrotnych środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Kwota dotacji jest najczęściej liczona w kilkudziesięciu tysiącach zł. Pamiętać należy o tym, aby sprawdzić termin składania wniosków i warunki, jakie trzeba spełnić.

Łatwiejszy początek dzięki dotacjom dla przedsiębiorców

Dotacje na założenie firmy z urzędu pracy są przydzielane wyłącznie nowym przedsiębiorcom, osobom fizycznym. Można zdecydować się na firmę handlową lub usługową. Ogromną zaletą dotacji jest to, że nie mają one postaci pożyczki. Stanowią bezzwrotne dofinansowanie, a wszystko sponsoruje Unia Europejska. Dotacja zostanie przyznana osobie, która zarejestrowała się w urzędzie pracy, ma status osoby bezrobotnej, w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziła żadnej działalności. Nie można mieć również żadnych zajęć komorniczych. Wymaga się także bycia osobą niekaraną za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu minimum dwóch lat. Nie można również mieć na swoim koncie odrzuconej oferty stażu z urzędu ani pracy w ostatnim roku.

Jakie formalności trzeba załatwić?

W celu otrzymania dotacji na założenie firmy konieczne jest załatwienie formalności. Podstawą będzie stworzenie dobrego biznesplanu. Kolejną kwestią jest zabezpieczenie transakcji, co można zrobić za pomocą poręczenia osób fizycznych, weksla własnego z przeznaczeniem wekslowym. Jako zabezpieczenie posłuży także blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji. Do wypełnienia jest wniosek, który trzeba złożyć w urzędzie. Należy dokładnie wszystko przeczytać i wpisać poprawnie dane. Konieczne jest także dołączenie załącznika w postaci formularza o ubieganie się o pomoc de minimis. Nie może zabraknąć także charakterystyki profilu firmy, sytuacji w branży, opisu przygotowania do prowadzenia biznesu i działań marketingowych.

Udostępnij