Śląskie Instytucje

Instytucje związane z gospodarką i biznesem na Śląsku

Instytucje wspomagające przedsiębiorców na ŚląskuW województwie śląskim działa niemalże 200 różnych instytucji zaliczanych do otoczenia biznesu. Są to głównie agencje rozwoju regionalnego i agencje rozwoju lokalnego, izby gospodarcze, cechy rzemieślnicze, ośrodki doradcze i informacji gospodarczej, a także stowarzyszenia.

Ich głównym zadaniem jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz podnoszenie konkurencyjności firm. Świadczą one usługi takie jak:

 • konsulting i doradztwo – między innymi w zakresie nowoczesnych technologii, pozyskiwania certyfikatów, środków unijnych i krajowych na rozwój działalności
 • usługi informacyjne – podstawowe i specjalistyczne
 • usługi szkoleniowe w szerokim zakresie
 • usługi finansowe – udzielanie poręczeń i gwarancji kredytowych, preferencyjnych pożyczek
 • pomoc w kontaktach gospodarczych – organizowanie spotkań biznesowych, misji gospodarczych

Wśród instytucji wspierających biznes znajdują się:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego – www.arrsa.pl
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – www.arr.czestochowa.pl
 • Regionalna Izba Gospodarcza –  rig.katowice.pl
 • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu – www.cci.pl
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – www.scp-slask.pl
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości – www.gapp.pl
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego – www.garr.pl
 • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – www.ir.katowice.pl
 • Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – www.cirzem.pl
 • Regionalny Fundusz Poręczeniowy – www.rfp.pl