Infomacje

Górny Śląsk – informacje o regionie i historii gospodarki

Podstawowe informacje o ŚląskuWojewództwo śląskie położone jest na obszarze wschodnim historycznych ziem Górnego Śląska oraz części Małopolski. Cała jednostka administracyjna obejmuje 12 333,09 km² wraz z około 4,6 miliona mieszkańców, co powoduje, że województwo to jest obecnie na 1. miejscu w Polsce pod względem gęstości zaludnienia oraz dodatkowo stopnia urbanizacji.

W przeszłości historia Górnego Śląska związana była między innymi z Czechami, Austrią, Prusami oraz Niemcami, co w dużej mierze wpłynęło na obecny kształt historyczny, zwyczaje, tradycje oraz zabytki regionu, a przy tym także na jego gospodarkę. Od wieków region powiązany był z górnictwem i hutnictwem. Już w czasach starożytnych wydobywano tutaj rudy żelaza, srebro, ołów, także powstawały liczne kuźnie. Niemniej jednak aż do XVIII wieku Górny Śląsk stanowił teren, na którym dominowało rolnictwo. Dopiero czas rewolucji przemysłowej dokonał znacznych zmian – rozbudowało się górnictwo i hutnictwo, co spowodowało także rozwinięcie się regionu jako mocno zindustrializowanego, czemu towarzyszył dodatkowo szybki rozwój kolei. Obecnie oblicze Górnego Śląska, chociaż nadal mocno uprzemysłowionego regionu, jest już skoncentrowane nie tylko na dawnych gałęziach przemysłu, ale również na usługach.

Ze względu na interesujące perspektywy rozwoju, a także przystępne ceny życia, na tereny województwa śląskiego stale napływa nowa ludność. Największe miasta Górnego Śląska to: Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy.