Gospodarcze Wydarzenia

Wydarzenia gospodarcze na Śląsku

Główne wydarzenia na śląsku Śląsk od lat jest miejscem organizacji ważnych wydarzeń gospodarczych. To właśnie tutaj z całego świata przyjeżdżają wystawcy, przedsiębiorcy, znane osobistości ze świata biznesu, nauki, gospodarki oraz ekonomii po to, aby brać udział w konferencjach, sympozjach, spotkaniach i targach.

Wśród najważniejszych wydarzeń gospodarczych na Śląsku znajdują się:

 • Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) – organizowany od lat trzydniowy cykl spotkań, debat, wydarzeń towarzyszących powiązanych z rozwojem gospodarczym i społecznym Europy, organizowany przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, to jedna z najważniejszych imprez biznesowych w Europie Centralnej
 • Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – poświęcony całkowicie sektorowi MŚP w Europie, obszarami dyskusji są między innymi rozwój innowacyjności gospodarki, współpraca nauki z biznesem, dostęp do kapitału, systemy stanowienia przyjaznego prawa, kształcenie kadr dla gospodarki

Na Śląsku ze względu na dostępność nowoczesnych przestrzeni wystawienniczo-targowych organizowane są również liczne targi. To między innymi:

 • Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego
 • Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów
 • Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki
 • Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu
 • Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Przemysłu Gumowego
 • Międzynarodowe Targi Spożywcze
 • Międzynarodowe Targi Spawalnicze
 • Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne
 • Międzynarodowe Targi Techniki Motoryzacyjnej
 • Salon Energetyki Miejskiej
 • Targi BHP